Napište nám:

Základní škola s K Milíčovu

Novinky

16.4.2015 2.A na návštěvě v České televizi

Dne 13.4. jsme navštívili Českou televizi. Prohlédli jsme si sportovní redakci, velký přenosový vůz a dověděli se mnoho zajímavého při přípravě sportovních zpráv. Také jsme se podívali na natáčení s loutkami - museli jsme být úplně potichu, abychom nerušili. Vyzkoušeli jsme si některé kostýmy a viděli mnoho rekvizit. Moc se nám prohlídka líbila.
Fotografie.
Žáci 2.A a třídní učitelka

16.4.2015 Vřazovací řízení 21. dubna 2015.

Vážení rodiče, milé děti,
přejeme úspěšné zvládnutí vřazovacího řízení.
Bude se konat v pavilonu letošních 1. tříd (BI, 1. suterén), přicházet budete zadním vchodem. Děti budou rozděleny do tří skupin. Další informace na http://www.zsmilicov.cz/vrazovani.php
U stolku před třídami odevzdáte obálku se svou adresou a známkou. Dostanete kartičku s kontaktními údaji. Identifikační číslo – IČ – a heslo si pamatujte, abyste si mohli najít počet dosažených bodů Vašeho dítěte na www.zsmilicov.cz/vrazovani.php 23. 4.
Náhradní termín: 5. 5. 2014 od 8 hodin.
Vyrozumění o výsledku vřazovacího řízení bude oficiálně odesláno 6. 5.
Návratky prosíme dodat do 15. 5. 2014.

Vedení školy
14.4.2015 Pro rodiče žáků 3. tříd

Informace z bazénu: Tento čtvrtek bude mezi 9. a 10. hodinou probíhat v našem areálu natáčení pro regionální televizi kvůli Aquatlonu, který se bude konat na konci dubna. Natáčet budou pouze prostory, vaši žáci na žádných záběrech nebudou.
Jana Šináglová,Aqua Sport Club s.r.o.

13.4.2015 Upozornění pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

Cirkusové představení, které Vaše děti měly se školou navštívit ve středu 15. 4. se bohužel z technických důvodů ze strany cirkusu nekoná.

9.4.2015 Další kola soutěží v anglickém jazyce

Rok se s rokem sešel a my máme příležitost znovu slavit skvělé výsledky našich žáků a žákyň v celopražském kole soutěže v anglické recitaci a zpěvu Come and Show:
Kategorie Starter - 2. místo Karolína Kadlecová; 3. místo Aneta Tomášová, Petr Štěpánek, Marek Petrášek
Beginner - 1. místo Sofie Christiánová
Intermediate - 1. místo Elizabeth Kisová
Advanced - 1. místo Anna Heroutová
Fotky ze školního kola mladších žáků a pár fotek z lítého boje postoupivších v sálu ZUŠ Taussigova si můžete prohlédnout zde.
A aby to nebylo všechno, podařilo se Kláře Kynčlové ze 7.A získat o pár týdnů dříve 1. místo v obvodním kole soutěže v anglické konverzaci.
Gratulujeme.
Za vyučující anglického jazyka
Lucie Nová

31.3.2015 První jarní den v prvních třídách

Dne 20.3.2015 žáci prvních tříd přivítali jaro. Přišli oblečeni v jarních barvách, zúčastnili se recitační soutěže, zazpívali si jarní písničky a zatančili si na ně. Podívejte se na přiložené fotografie.
Učitelky 1. tříd

31.3.2015 Dílničky v 1.D

Dne 23.3.2015 jsme měli ve třídě dílničky s paní Němcovou, která má vždy v zásobě spoustu krásných výrobků a děti si je společně s ní mohou vyrobit také. Tentokrát jsme zvolili jarní motiv - kos v hnízdě. Jak se výrobky dětem povedly si můžete problédnout na přiložených fotografiích.
Radana Kačmaryová

31.3.2015 Projekt "Indiáni"

Dne 24.3.2015 jsme s dětmi završili náš již déletrvající projekt - "Indiáni". Nejprve si děti v hodině pracovního vyučování vyrobily indiánské čelenk a vymyslely si své indiánské jméno. Poté se v hodnině hudební výchovy naučily tančit indiánský tanec a zpívat indiánskou píseň. Následně v hodině výtvarné výchovy namalovaly indiánský obrázek a na závěr projektu jsme si udělali si zasoutěžily v hodině tělesné výchovy ve svých indiánských čelenkách. Více Vám již napoví fotografie.
Radana Kačmaryová

Archiv novinek...


O škole

Hledat

NAVRCHOLU.cz