Základní škola s rozšířenou výukou jazyků k Milíčovu

Volby

V pátek 20.10. 2017 a v sobotu 21.10. 2017 proběhnou na naší volby do poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu bude zkrácené páteční vyučování:

1.-4. ročník končí vyučování po 4. vyučovací hodině

5.-9. třídy končí vyučování po 5. vyučovací hodině.

Všechna oddělení družiny budou fungovat normálně.

5.B – ČSP

17.10.2017

Podívejte se, co vyrobyli žáci na hodinách Člověk a svět práce. Fotografie

Tag  

1.B – Malý architekt

12.10.2017

Kulturní projekt Ministerstva vnitra na téma „Integrace cizinců“ oslovil děti z naší třídy a pod vedením PhDr. Ivy Jirovské (KC Zahrada) vznikly stavby z oblasti ČR, Vietnamu a Ukrajiny. Sice jen ze čtvrtky, ale rozhovory na téma typické rysy naší architektury a způsob života s okolními státy, zajímavosti
a krásy byl velice přínosný.  Fotografie

Hana Ferencová, třídní učitelka 

 

Tag  

Sběr papíru

9.10.2017

Vážení rodiče, vážení učitelé,
Ve dnech 12.10. čtvrtek a 13.10. pátek mezi 7hod – 8:30hod bude opět probíhat sběr papíru.
Stejně jako minule vyhlašujeme soutěž o nejvíce nasbíraných kg za třídu a největší počet účastníků za třídu.
Vítězové opět dostanou peněžní odměnu do třídního fondu. Polovina výtěžku bude předána škole na nákup materiálu pro tvorbu halloweenské a vánoční výzdoby školy v rámci výtvarné výchovy.
Přispějme zapojením se do akce k ekologické výchově a podporujme uměleckou činnost našich dětí. Kdo ví, zda ve vašem dítku nedříme nový Picasso?
Kontejner bude přistavený ve dvoře kotelny vedle školy západním směrem (na konci slepé ulice kolem hlavního vchodu do školy) jako na jaře.
S nákladem více než 20 kg bude možné zajet do dvora autem, před vjezdem ale počkejte na pokyny organizátorů, dbejte prosím při tom zvýšené opatrnosti a berte ohled na pěší.
Těšíme se na vás a děkujeme za spolupráci
Spolek rodičů Milíčov
www.rodice-milicov.cz

P. S.: Kdo byste nám rádi pomohli s organizací, ať již této, nebo kterékoli jiné akce, ozvěte se nám na tel: 603 222 589 nebo na mail rodice-milicov@seznam.cz

Tag  

Úvod

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro vzájemné porozumění

Kdo jsme

Základní škola K Milíčovu byla založena roku 1978. Od roku 1991 se stala školou s rozšířenou výukou jazyků – kromě tříd se standardní výukou máme třídy s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se učí od 1. třídy první světový jazyk a od 6. třídy je přidáno studium druhého světového jazyka. Vyučujeme němčinu a angličtinu. Německá konverzace je poskytována rodilým mluvčím.

Co děláme

Naše škola se pravidelně zapojuje s různými projekty do Programu Sokrates – Comenius. Konají se výměnné pobyty kolegů i žáků z německých partnerských škol. Kromě toho udržujeme úzký kontakt s jednou základní školou v Norimberku. Škola má vybudovanou počítačovou síť s připojením na internet, děti mohou využívat 3 počítačové pracovny i ke komunikaci se svými německými přáteli. Naši žáci vyjíždějí pravidelně do Německa na jednodenní i vícedenní pobyty. Naši žáci se úspěšně zúčastňují konverzačních soutěží v německém jazyce, kde pravidelně získávají prestižní ocenění. Žáci se účastní úspěšně soutěží nejen v jazykových oblastech, potvrzují svoji všestrannost i v dalších vědomostních soutěžích. Žáci naší školy vykazují velké procento úspěšnosti při přijímacím řízení.

Naše cíle

Naší snahou je všestranně rozvíjet osobnost žáka ve vyučování i v mimoškolních činnostech, připravit ho na život v nově koncipované Evropě. K tomu je zapotřebí zvládnout jazyky a počítačovou gramotnost. Projekty a další aktivity spojené s tímto cílem potřebují podporu nejen mravní, ale zejména finanční.

Zvonění

  • otevření školy 7.40
  • přípravné zvonění 7.55
  • 1.hodina 8.00 – 8.45
  • 2.hodina 8.55 – 9.40
  • 3.hodina 10.00 – 10.45
  • 4.hodina 10.55 – 11.40
  • 5.hodina 11.50 – 12.35
  • 6.hodina 12.45 – 13.30
  • 7.hodina 13.40 – 14.25
  • 8.hodina 14.35 – 15.20

Náš kalendář

Úspěchy žáků

Atletický čtyřboj

Ve dnech 19.9 a 22.9.2017 se konalo obvodní kolo Atletického čtyřboje žactva Prahy 11 na stadionu Základní školy Campanus. Všichni naši soutěžící se vydali ze všech sil a především závěrečný vytrvalostní běh byl během, kde si každý sáhl na pomyslné dno svých fyzických sil. Naši školu reprezentovaly 4 družstva: mladší děvčata, starší děvčata, starší chlapci a mladší chlapci.

- Starší žákyně se umístily na 3. místě z pěti družstev

- Starší žáci se umístili na 2. místě ze šesti družstev

- Mladší žákyně se umístili také na 3. místě ze šesti družstev

- Mladší žáci se umístili na 4. místě z pěti družstev ve svém ročníku

Tímto bych chtěl pogratulovat k výbornému výkonu.

Naši školu reprezentovali:

Starší žákyně

M. Moravcová, N. Nekardová, L. Pražáková, T. Ciferská, M. Ferynová

Mladší žákyně

N. Nekardová, B. Zemanová, B. Jakešová, K. Boketta, A. Zápotocká

Starší žáci

M. Luks, V. Ščerbakov, T. Tran, M. D. Kott, R. Sirůček

Mladší žáci

T. D. Kondáš, M. Kosáček, R. Koudelka, M. Langr

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim přejeme mnoho další sportovních úspěchů.

fotografie

Za vyučující TV Ondřej Hrazdil

Úspěch atletiky

Dne 20.září se naše děti zúčastnily každoročních závodů v mini atletickém čtyřboji- hodu raketkou, překážkovém a štafetovém běhu a skoku z místa. Družstvo druháků skončilo na 2. místě , třeťáků na 5 místě a čtvrťáků na 3. místě. Gratulujeme. fotografie N.Chvátalová