Napište nám:

Základní škola s K Milíčovu

Novinky

24. 10. 2014 eTwinning

V říjnu se 5.A zapojila do svého prvního eTwinningového projektu. Spolu se třídami z Francie, Řecka, Lotyšska, Irska, Nizozemí, Polska a Velké Británie bude mít v průběhu celého školního roku možnost zjistit, co se v ostatních evropských školách učí a jak to tam vypadá. Ale nejen to. Čeká nás i dopisování, výměna vánočních přáníček, prezentace ročních období a různých svátků. Kdo ví, co všechno paní učitelky ještě napadne. Nejdříve však musíme společně dobře vybrat a odhlasovat logo celého projektu. Držte nám palce, protože do této soutěže jsme samozřejmě poslali i naše návrhy. V menu na našich stránkách přibyla nová položka eTwinning.
Lucie Nová


24. 10. 2014 Milí žáci,

již v loňském roce probíhal na naší škole mezinárodní projekt Comenius se zaměřením na zdravé stravování. Někteří z vás se během roku účastnili rozličných úkolů, ti nejaktivnější se v květnu 2014 vydali do německého Norimberku, kde se uskutečnil první společný týden žáků našich partnerských škol.
Projekt pokračuje i v tomto roce. Letošním tématem je sport. Vyvrcholením druhého ročníku projektu bude společný pobyt v Maďarsku. I tentokrát můžete svou účast vybojovat aktivitou při plnění úkolů.
Úvod
První úkol
M.Podoláková

21. 10. 2014 Za paní Klimtovou se 2.B a 2.D

Pohádkový dům nedaleko Příbrami je již několik let obydlen těmi nejrostodivnějšími kouzelnými tvory. Potěšte se s námi alespoň ve fotografii.
Fotografie
H. Ferencová

20. 10. 2014 Projektový den ve 2.A

Celý týden jsme si povídali o podzimu – o přírodě a zvířatech, řešili hádanky, četli básničky a vysvětlovali přísloví. Vše jsme zakončili v pátek 17. října projektovým dnem na téma Podzim. Nejprve jsme z listů tvořili zvířátko nebo lesního skřítka. Dále jsme si připravili ovocné plody z krepového papíru, jablka a hrušky. Ovoce jsme nalepili na strom, na který jsme ještě přidali listy a celý obrázek společně vybarvili. Dnešní den jsme si moc užili.
Fotografie
Ch.Kučerková

17. 10. 2014 Talentová soutěž „SUPERSTAR“

Žáci 1.E pořádali talentovou soutěž „SUPERSTAR“, při které předvedli své dovednosti ve zpěvu i v recitaci. O vítězích rozhodli poctivým hlasováním, kdy každý žák dál svůj hlas čtyřem dětem, jejíchž vystoupení se mu líbilo nejvíce, přičemž nesměl dát hlas sám sobě.
O tom, jak to nakonec dopadlo a kdo vyhrál první cenu – rodinnou vstupenku do pražské ZOO – Vám už děti povědí samy!
Fotografie
J. Tíkalová

14. 10. 2014 Provoz školní družiny v době školních prázdnin

V době školních prázdnin je školní družina v provozu od 8.00 do 16.00 hodin. Vedení školy však projednává přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem z důvodu úspory energií v topné sezóně.

Pokud by rodiče projevili zájem o umístění dítěte, které je zapsáno ve ŠD v době školních prázdnin, je to možné za podmínky uhrazení ceny oběda v plné výši, tj. 51,- Kč. Nemá-li dítě vyučování, nemá nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu je potřebné věc projednat s vedoucí vychovatelkou paní Pittauerovou.

V případě zájmu je nutno přihlásit dítě do termínu 20. 10. 2014 a do tohoto termínu uhradit stravné u paní vedoucí školní jídelny paní Procházkové.
Vedení školy

14. 10. 2014 Koněpruské jeskyně

Dne 9.10 2014 se mlhavým ránem třídy 3.A a 3.C vydaly za tajemstvím k Koněpruských jeskyň, kde se děti na chvíli staly jeskyňáři. Co je čekalo? Cesta do podzemí s různými chodbami, výklenky, propastmi, sály a komíny, kde v záři reflektorů objevovaly tvary stalaktitů a stalagmitů. Viděly i unikátní archeologické nálezy. A samozřejmě je zaujali netopýři. Všem se moc výlet líbil a už se všichni těší na další!
Fotografie
M.Jasanská

9. 10. 2014 Pohádková země paní Klimtové

Pohádky - ty máme všichni moc rádi. Proto jsme se velmi těšili do Pohádkové země, kam jsme se vypravili v úterý 7. října. Pohádkový dům, ve kterém žijí pohádkové bytosti, je nedaleko Příbrami. Celou zahradu kolem domu střeží skřítci, draci, obří kobylky, berušky a vodníci. Uvnitř domu žijí víly, elfové a čarodějnice. Paní Klimtová, která všechny pohádkové bytosti vytvořila, nám vyprávěla o svém setkání se skřítky. Pak nám některé z nich také nakreslila a my jsme jí k tomu zpívali veselé písničky. Celé dopoledne jsme se výborně bavili a jen neradi jsme se vraceli do školy.
Fotografie
Žáci 2.A a 2.C a jejich třídní učitelky

Archiv novinek...


O škole

Hledat

NAVRCHOLU.cz