Napište nám:

Základní škola s K Milíčovu

Novinky

30. 9. 2014 Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou

Ve čtvrtek 25. 9. podnikli žáci 7. A a 7. B exkurzi do Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. Cesta vlakem rychle utekla a my jsme se vydali z nádraží do žďárského zámku. Na začátku výstavy nás přivítala paní průvodkyně a my jsme si nejdříve prohlédli poutavou výstavu o Starých pověstech českých. Pak jsme ve skupinách vyhledávali odpovědi na otázky v pracovních listech o historii českého písemnictví. Po krátkém občerstvení jsme vystoupili na Zelenou horu a prohlédli si jedinečnou památku UNESCO – kostel sv. Jana Nepomuckého. Na závěr jsme ještě strávili nějaký čas na žďárském náměstí a pak už se vydali vlakem zpět ku Praze.Celodenní exkurze byla zajímavým zpestřením a doplněním výuky nejen českého jazyka.
Fotografie
Věra Veselá

24. 9. 2014 Výprava na Mars

Dne 12. 11. 2014 proběhne na naší škole projektový den. Týmy žáků 7., 8. a 9. tříd budou soutěžit se svými „marsochody“. Tato vozítka vyrobí žáci ve svém volném čase. Pohonem vozítek bude pastička na myši, kterou žáci dostanou. Prosím tímto rodiče, aby na děti v průběhu výroby vozítek dohlíželi. (Hrozí nebezpečí úrazu!) Soutěž bude hodnocena ve dvou kategoriích. Hlavní kategorie bude o překonání nejdelší vzdálenosti. Druhá kategorie bude o nejlepší design. V návaznosti na projektový den bude konána přednáška, na které budou vyhlášeny výsledky a vítězové obdrží hodnotné ceny.
23. 9. 2014, Michal Roskot

23. 9. 2014 NÁVŠTĚVA STŘEDOVĚKÉ VESNIČKY BOTANICUS

Ve středu 17. 9. Vyjela třída 2.E na výlet do středověké vesničky Botanicus. Vesnička se nachází v obci Ostrá u Lysé nad Labem, kam jsme se dopravily vlakem z Masarykova nádraží.
Po důkladné prohlídce celého areálu si děti mohly vyzkoušet různá řemesla a činnosti, např. výrobu svíčky, pletení provazu, ražení mincí, střelbu z luku a mnoho dalších.
I počasí nám přálo, celý den svítilo sluníčko, výlet se moc vydařil.
Fotografie
M. Podoláková

22. 9. 2014 DVOJITÉ Vítězství v atletice

V pátek jsme se zúčastnili atletického čtyřboje družstev. Závodili jsme v hodu raketkou, překážkovém běhu, štafetovém běhu a skoku z místa. Naše družstvo druháků a družstvo třeťáků zvítězilo a čtvrťáci se vylepšili ,oproti loňsku, skončili šestí z devíti škol Jižního Města. Před závodem jsme se rozcvičili , po závodě dostali svačinu a pití a před vyhlašováním si zazpívali a zatančili s Vendou a Standou. Vyhráli jsme zlaté medaile a pohár . Za druhou třídu závodila Tereza Procházková, Tereza Široká, Nikolka Jarolímová, Majda Bízková, Šimon Buchta, Filip Klusáček a Mikuláš Poláček všichni ze 2.E a Mikuláš Lukavec z 2.D. Za třetí ročník závodili ze 3.E Denis Poláček, Bára Jakešová a Kim Boketta, ze 3.A Julián Boschat , Kryštof Lukavec a Alenka Žaludová , ze 3.B Bára Zemanová a ze 3.D Robert Koudelka .Čtvrťáci soutěžili ze 4.D Robert Lízálek , Matěj Široký a Kristýna Daenhardtová , ze 4.A Petra Mrázková, Lucie Slaná, Monika Križanová, Richard Bílek a Vojta Havránek.
Fotografie
N.Chvátalová

19. 9. 2014 Deutsches Sprachdiplom I

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška na naší škole
        Dne 16.9. proběhlo slavnostní předání německého jazykového diplomu "Deutsches Sprachdiplom I", kterého se zúčastnil pan Wolfgang Lehmann, vedoucí metodik německého jazyka v ČR. Všichni žáci, kteří se vloni na zkoušku připravovali, byli velmi úspěšní.
Na základě splnění všech kriterií jsme byli do tohoto programu zařazeni jako jedna ze tří pražských základních škol.
        Příprava začala na podzim loňského školního roku. Přihlásilo se 12 žáků 9.A a 2 žáci 6.A s bilingvní výukou. Nejprve si všichni zvolili téma pro ústní část. Všichni měli dostatek času na přípravu vlastní prezentace projevu, kterou museli mít zpracovanou na počítači. Nácvik písemné i ústní části probíhal v rámci hodin německého jazyka a německé konverzace.
        Písemná zkouška proběhla 21.3. Skládala se ze tří částí: z poslechu, čtení textu a slohové části, která byla asi nejnáročnější. Téma totiž žáci dopředu neznali. Probírali ale ve výuce všechny tematické okruhy, a tak byli na všechny možnosti připraveni. Za 1. a 2. částí následoval test ověřující schopnost porozumění textu. Testy byly ihned odeslány do SRN, kde se vyhodnocovaly.
Ústní část se konala podle předem připraveného rozpisu ve dnech 8. a 9.dubna. Porotu tvořili rodilí mluvčí, předsedkyní byla paní Sandra Drutjons. Každý žák strávil u zkoušky 15-20 minut. Po úvodním představení a reakci na doplňující otázky žák předvedl svou předem připravenou prezentaci na interaktivní tabuli. Trvala vždy 5 minut. Posledních 5 minut bylo věnováno komunikaci se žákem k danému tématu.
        Máme velkou radost, že všichni při zkoušce obstáli. 6 žáků dosáhlo úrovně A2 a 8 žáků dokonce úrovně B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Gratulujeme!
Zanedlouho začne příprava na další zkoušky DSD I. Držíme všem adeptům palce a přejeme jim, aby byli stejně úspěšní jako jejich předchůdci!
Fotografie
Hana Vondráčková, Hana Závodská, Sinja Schneider

16. 9. 2014 PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.
Viz. AKTIVNÍ ŠKOLA "
Mgr. Věra Jarolímová
ředitelka školy

8. 9. 2014 Republikové finále Odznaku všestrannosti Olympijských vítězů

Od čtvrtka 4.9. do soboty 6.9. se na atletickém stadionu Juliska a Kotlářka konalo OVOV. Z naší školy se nominovaly svými výkony děti Aneta Šimůnková z 5.B a Adam Tůma ze 7.B. Celý závod začal pompézním zahájením, nástupem dětí vytvářejících olympijské kruhy, seskokem parašutistů a proslovem Roberta Změlíka, Romana Šebrleho, Věry Čáslavské a jiných významných sportovců a politiků. V pátek děti soutěžily ve sprintu na 60m, skoku dalekém, hodu medicinbalem, shybech a přeskocích přes švihadlo. Pak následovala exhibice olympioniků. V sobotu bylo dalších 5 disciplin z desetiboje. Trojskok, kliky, leh-sedy, hod míčkem a vytrvalostní běh na 1000m.Na konci závodů si opět děti mohly zatančit zumbu a vidět manévry vojenského vrtulníku. Po spočítání výsledků se Anetka umístila na 7.místě a Adam Tůma na 16. místě v republice.
Byla to naše premiéra, už se těšíme na další rok.
Fotografie
Nataša Chvátalová

27. 8. 2014 Klub mladého diváka

Škola dlouhodobě nabízí jako doplněk vzdělání v oblasti umělecké pro 7.-9.ročník kulturní program v rámci Klubu mladého diváka. V průběhu školního roku žáci navštíví 4 divadelní představení významných pražských scén. Členský poplatek činí 430.-Kč (jedná se o velmi výhodnou částku). Návštěva divadla je událost i společenská, jejíž úroveň děti samy určují svým chováním i oblečením. Obvykle jsou představení realizována v odpoledních hodinách všedních dní. Přihlášky do „Klubu“ jsou u třídních učitelů.
Za KMD V.Stehlíková

Archiv novinek...


O škole

Hledat

NAVRCHOLU.cz