Základní škola s rozšířenou výukou jazyků k Milíčovu

Praha v pravěku – exkurze 3. A

17.2.2017

V pátek 10. února navštívila naše třída 3. A Muzeum hlavního města Prahy.

Prohlédli jsme si expozici o pravěkém osídlení Prahy a zkusili si vyplnit zajímavé pracovní listy.

Pak jsme se rozdělili do skupin a šli do malého kina na krátký film 3D o Praze.

Langweilův model nás velice zaujal. Stihli jsme i aktuální interaktivní výstavu o Hurvínkovi,

Máničce a Žerykovi. S těmito loutkami jsme se i vyfotili.

Svobodová, tř. učitelka

Š. Zítková, p. vychovatelka

Tag  

Oslavy masopustu ve II. B a MŠ Janouchova

17.2.2017

Ve čtvrtek 16. února žáci II. B vstupovali do třídy již jako masky, připravené jít do průvodu. K zahájení patřily informace o masopustu a příprava pohoštění pro děti z MŠ. Děti čekala spousta překvapení. Pohoštění ve II. B, rej masek v tělocvičně a představení své masky. Velké poděkování patří všem maminkám, které nám pomohly s pohoštěním a přípravou masek.

Fotografie

Hana Ferencová

Tag  

Hlášení z Finska

15.2.2017

Po bezproblémovém prvním příletovém dnu nás druhý den čekala procházka po finském hlavním městě. Helsinky jsou poměrně klidný přístav, ale docela chladný. Naše ubytování bylo skvěle umístěné v centru a tak jsme stihli pěšky obejít významnou část pamětihodností např. monumentální sněhobílou evangelickou katedrálu na Senátním náměstí,hlavní nákupní třídu a park Esplanadi, Národní divadlo, pravoslavný chrám Zesnutí Panny Marie a přístav, který je v této době částečně zamrzlý. Abychom nezamrzli i my, tak jsme se zastavili alespoň na horkou čokoládu. V poledne jsme se sešli oficiálně se všemi ostatními týmy a společně poobědvali. Odpoledne jsme se na vzdálenější místa v Helsinkách podívali ještě autobusem s paní průvodkyní. Navštívili jsme kostel ve skále nebo Sibeliův památník. Stejný autobus nás odvezl do Lappeenranty, kde již na žáky čekali kamarádi z finské školy spolu s rodiči. Fotografie Více informací naleznete na projektovém blogu zde.

L.Mejdřická
Tag  

Úvod

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro vzájemné porozumění

Kdo jsme

Základní škola K Milíčovu byla založena roku 1978. Od roku 1991 se stala školou s rozšířenou výukou jazyků – kromě tříd se standardní výukou máme třídy s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se učí od 1. třídy první světový jazyk a od 6. třídy je přidáno studium druhého světového jazyka. Vyučujeme němčinu a angličtinu. Německá konverzace je poskytována rodilým mluvčím.

Co děláme

Naše škola se pravidelně zapojuje s různými projekty do Programu Sokrates – Comenius. Konají se výměnné pobyty kolegů i žáků z německých partnerských škol. Kromě toho udržujeme úzký kontakt s jednou základní školou v Norimberku. Škola má vybudovanou počítačovou síť s připojením na internet, děti mohou využívat 3 počítačové pracovny i ke komunikaci se svými německými přáteli. Naši žáci vyjíždějí pravidelně do Německa na jednodenní i vícedenní pobyty. Naši žáci se úspěšně zúčastňují konverzačních soutěží v německém jazyce, kde pravidelně získávají prestižní ocenění. Žáci se účastní úspěšně soutěží nejen v jazykových oblastech, potvrzují svoji všestrannost i v dalších vědomostních soutěžích. Žáci naší školy vykazují velké procento úspěšnosti při přijímacím řízení.

Naše cíle

Naší snahou je všestranně rozvíjet osobnost žáka ve vyučování i v mimoškolních činnostech, připravit ho na život v nově koncipované Evropě. K tomu je zapotřebí zvládnout jazyky a počítačovou gramotnost. Projekty a další aktivity spojené s tímto cílem potřebují podporu nejen mravní, ale zejména finanční.

Zvonění

  • otevření školy 7.40
  • přípravné zvonění 7.55
  • 1.hodina 8.00 – 8.45
  • 2.hodina 8.55 – 9.40
  • 3.hodina 10.00 – 10.45
  • 4.hodina 10.55 – 11.40
  • 5.hodina 11.50 – 12.35
  • 6.hodina 12.45 – 13.30
  • 7.hodina 13.40 – 14.25
  • 8.hodina 14.35 – 15.20

Náš kalendář

Školní rok 2016/2017

Úspěchy žáků

Konverzační soutěž AJ

V pondělí 23. ledna 2017 se na naší škole uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce pro 2. stupeň. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích a zde máme seznam těch nejúspěšnějších účastníků: Kategorie 6., 7. třídy: 1. místo - Matyáš Franta, 7.B 2. místo - Alina Didovets, 6.B 3. -4. místo - Filip Vlček, 7.A Daniil Gnezdilov, 7.A Kategorie 8., 9. třídy: 1. místo - Kateřina Lipovská, 8.A 2. místo - Kristýna Kubánková, 8.B 3. místo - Tereza Phamová, 8.C Gratulujeme všem výše zmíněným a všem zúčastněným děkujeme za prokázání jejich znalostí a také za statečnost. Fotografie

Pohár florbalu dívky

Dne 23. ledna se děvčata 4. a 5. tříd zúčastnily krajského kola ve florbalu. Vybojovaly 3. místo a získaly bronzové medaile, diplom a pohár. Adéla Kučerová byla vyhlášena mezi nejlepšími hráčkami a Karolína Bačková nejlepší brankářkou. Děkujeme za vzornou reprezentaci. Fotografie

N.Chvátalová