Kroužky

Kroužky pořádané ve škole můžete najít v přehledné tabulce. Více informací můžete nalézt v záložce kroužky.

Klub mladých diváků

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce mají žáci 6. – 9. ročníků možnost přihlásit se do Klubu mladých diváků.

Celkem navštívíme 4 divadelní představení za členský poplatek 430 Kč. Děti poznají známá pražská divadla a seznámí se s různými divadelními žánry. Přihlášky jsou k vyzvednutí u paní učitelky D. Maříkové nebo V. Stehlíkové nebo je lze stáhnout z webu školy.   Vyplněné přihlášky s podpisem rodičů a členským poplatkem 430 Kč je nutné odevzdat do 15. září 2017

Těšíme se na společné kulturní zážitky.

D. Maříková a V.Stehlíková

Besídka pro rodiče dětí z II. A

Ve čtvrtek 22. 6. měly děti z II. A besídku pro své rodiče. Nejprve přednesly několik veselých básniček, pak zazpívaly písničky a také zatancovaly. Na závěr zahrály pohádku Šípková Růženka. Rodičům se vystoupení líbilo a odměnili děti dlouhým potleskem.
Děkujeme!
H. Vlasáková – třídní učitelka a děti II. A

Milí žáci II. B,

přejeme vám všem krásné prázdniny nejen plné dobrodružství, ale i odpočinku a pohody. Naplňte svoje prázdninové dny poznáváním nových míst, dováděním, legrací, smíchem, táboráky, sluníčkem, koupáním, hraním.

Přejeme vám bezvadné kamarády, kteří vám zůstanou na celý život a se kterými se budete moci nejen radovat, ale i svěřovat se se svými případnými bolístkami.

Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas školní a ať jsou kolem vás jen dobří lidé!

Tento vzkaz patří všem dětem, kteří psaly svá přání a tak se podílely na vzniku této fotografie!

Hana Ferencová, Hana Kuncířová

2. A, D v SAFARI

V pondělí 26. 6. jely třídy 2. A a 2. D do Dvora Králové na vzdělávací exkurzi, na které navštívily ZOO a SAFARI. Je tu největší chov zaměřený na africké savce. Raritou je, že jsme se k mnoha zvířatům dostali velmi blízko, protože jsme kolem nich projížděli SAFARI BUSEM. Bylo to neuvěřitelné a úžasné. Safari, které je jediné v ČR, letos slaví 70 let od svého založení. Přejeme mu, aby se v něm líbilo i dalším návštěvníkům tak moc, jako nám dnes.

H. Vlasáková (TU), H. Doležalová (TU) a děti 2. A, D

Setkání kultur a generací – žáci ZŠ K Milíčovu v Německu – Wunsiedelu

Ve dnech 12. až 16. června 2017 se žáci 3., 4. a 5. třídy bilingvní sekce naší školy za podpory Česko – německého fondu budoucnosti a ve spolupráci se spolkem Fichtelgebirgsverein e.v. zúčastnili jazykového pobytu v rámci projektu Česko-německého setkání kultur a generací v bavorském Wunsiedelu.

Žáci se celý týden aktivně věnovali německému jazyku. Setkali se s představiteli okresní správy, kde prezentovali své projekty o ČR, navštívili Seniorenheim Wunsiedel, kde potěšili babičky a dědečky pestrým kulturním pásmem v němčině.
Poznávali krásná místa okolí Fichtelgebirge např. Felsenlabyrint, Park divoké zvěře v Mehlmeiselu, ale také Bayreuthu.
Po celou dobu jejich pobytu je doprovázeli němečtí kamarádi společně s kamarády z uprchlických rodin. Vznikla tak nová přátelství, která budou pokračovat alespoň písemnou korespondencí.
Žáci také navštívili místní Jean-Paul-Grundschule. Prohlídli si školu, seznámili se s německým školním systémem. I zde představili svoji školu v Praze. Obě školy mají zájem o rozvoj další spolupráce.
Tento týden byl pro žáky i pedagogy velmi přínosný a těšíme se, že se někdy v budoucnu bude opakovat

Fotografie

Fotografie 2

Fotografie z 1.D

Školní jídelna

Důležité upozornění:                

Vzhledem k ukončení školního roku, je třeba nahlásit veškeré odhlášky obědů školní jídelně nejpozději do pondělí 26.6.2017.

Zejména předem známou nepřítomnost ve škole , jako jsou výlety, odjezd na dovolenou s rodiči nebo poslední den, kdy se vydává vysvědčení, hlaste školní jídelně s předstihem.

Vyúčtování přeplatků bude probíhat následujícím způsobem:

Bezhotovostně – převodem na účet strávníka.

V hotovosti – těm žákům, kteří již nebudou příští školní rok na naší škole a neplatí stravné z účtu.

Ostatním – přeplatek bude převeden na září a zohledněn při vyúčtování měsíce září.

Pozdrav od elfů

Zde máme několik pozdravů od našich elfů.

Pozdrav z Itálie

Elf Challenge

Elf day

Čeština pro cizince

V zájmové činnosti Čeština pro cizince získávají žáci komunikativní dovednosti fonetického a lexikálního minima.

Gramatické kompetence získávají lexikální formou. Mezi metodami a formami práce převažují činnosti s prvky hry, hraní rolí, dále jsou ve velké míře zastoupeny říkanky, básně, písně, dramatizace textů a pod.

V následujícím školním roce 2017/2018 bychom chtěli pokračovat ve výši zmíněných dovednostech a kompetencích, vždyť naší snahou je všestranně pomoci žákovi v rozvoji jeho osobnosti ve vyučování a připravit ho na život v nově koncipované Evropě. K tomu je zapotřebí zvládnout jazyky! fotografie

Hana Ferencová, PhDr. Jana Součková