Napište nám:

Základní škola s K Milíčovu

Informace pro školní rok 2015/2016

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016


Zahájení školního vyučování 1. 9. 2015 (út)
Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2015 (čt, pá)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2015 (st) - 3. 1. 2016 (ne)
Pololetní prádniny 29. 1. 2016 (pá)
Jarní prázdniny: Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
29. 2. - 6. 3. 2016
Velikonoční prázdniny 24. 3. - 25. 3. 2016 (čt, pá)
Ukončení školního vyučování 30. 6. 2016 (čt)
Hlavní prázdníny 1. 7. (pá) - 31. 8. 2016 (st)
Zahájení školního roku 2016/2017 1. 9. 2016 (čt)Organizace školního roku 2014 - 2015Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu 23. 2. - 1.3. 2015
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Vysvědčení za školní rok 2014/2015 se vydává 26. 6. 2015.
Ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2015 v souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561 Sb.(Školský zákon) vyhlašuje řed. školy 2 volné dny viz projednání a oznámení rodičům při zahájení škol. roku. V období hlavních prázdnin probíhá v prostorách školy "Letní příměstský tábor - Sporťáček". Provoz ŠD a ŠK na období hlavních prázdnin je přerušen.

Plán třídních schůzek 2014/2015

pondělíTřídní schůzky 1. tříd1.9.201417,00
úterýTřídní schůzky mimo 1. tříd16.9.201417,00
úterýTřídní schůzky11.11.201417,00
úterýTřídní schůzky 13.1.201517,00
úterýTřídní schůzky 14.4.201517,00
úterýTřídní schůzky 16.6.201517,00

Jednání školské rady:

        16. 9. 2014 v 15,30 hodin
        17. 3. 2015 v 15.00 hodin
        27. 4. 2015 v 16 hodin

Zápis do 1. tříd:

        19. 1. a 20. 1. 2015         (Po - Út) od 14. 00-17. 00 hod.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků ve společenské místnosti:

        4.6.2015 (čtvrtek) v 17,00 hodin

Vřazovací řízení do tříd s intenzivní výukou jazyků:

        Pro budoucí 3. třídy        21. 4. 2015
        Pro budoucí 6.třídy         9. 6. 2015 od 8,00 hodin.

Den otevřených dveří:

        9. 12. 2014 od 14,30 až 15,15 hod.

Předškoláček

        Předškoláček bude úterky v květnu - 5., 12., 19. a 26. vždy od 14,00 do 14,45 hodin - prosíme rodiče, aby své děti přihlásili mailem

Předškoláček je program naší školy určený pro naše budoucí prvňáčky. Děti si zde vyzkoušejí hodinu matematiky, českého a cizího jazyka (angličtina, němčina)a předmět Člověk a jeho svět (dříve prvouka). Děti si vždy vyzvedne paní učitelka u hlavního vchodu a rozdělí je do pracovních skupin. Vše proběhne v květnu – 5., 12., 19. a 26 (vždy v úterý) od 14 do 14.45 pod vedením našich pedagogů. Rodiče prosíme, aby na děti čekali mimo budovu školy a dodrželi stanovený čas. Děkujeme a na naše budoucí prvňáčky se těšíme.

Ředitelské volno:

        2 dny 29. 6. a 30. 6. 2015 (pondělí a úterý)

Konec školního roku:

        26. 6. 2015Zvonění

otevření školy7.40
přípravné zvonění7.55
1.hodina8.00 – 8.45
2.hodina8.55 – 9.40
3.hodina10.00 – 10.45
4.hodina10.55 – 11.40
5.hodina11.50 – 12.35
6.hodina12.45 – 13.30
7.hodina13.40 – 14.25
8.hodina14.35 – 15.20Počet žáků
I. stupeň II. stupeň Celkem
578 226 804
Počet tříd
I. stupeň II. stupeň Celkem
23 10 33

Vedení školy

Ředitelka školyMgr. Jarolímová Věra226 803 838jarolimovav@zsmilicov.cz
Zástupce řediteleMgr. Pittauer Lubomír226 803 833pittauerl@zsmilicov.cz
Zástupce řediteleMgr. Vrbová Jiřina226 803 834vrbovaj@zsmilicov.cz

Výchovná poradkyně - Mgr. Magda Smejkalová

Návštěvy je nutno předem ohlásit (226 803 813; smejkalovam@zsmilicov.cz)

Výuka probíhá podle tohoto učebního dokumentu:

  • Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007

Seznam pedagogů

        I. stupeň        II. stupeň
TřídaUčitelMailTelefonTřídaUčitelTelefonMail
1a Mgr. Strouhalová Jana strouhalovaj@zsmilicov.cz 226 803 824 6a Ing. Jeřábková Zora 226 803 843 jerabkovaz@zsmilicov.cz
1b Bc. Víchová Lucie vichoval@zsmilicov.cz 226 803 824 6b Mgr. Háčková Dana 226 803 814 hackovad@zsmilicov.cz
1c Kováčová Zuzana kovacovaz@zsmilicov.cz 226 803 824 6c Mgr. Lubojacká Alena 226 803 820 lubojackaa@zsmilicov.cz
1d Mgr. Kačmaryová Radana kacmaryovar@zsmilicov.cz 226 803 824 7a Mgr. Vondráčková Hana 226 803 816 vondrackovah@zsmilicov.cz
1e Mgr. Tíkalová Jana tikalovaj@zsmilicov.cz 226 803 845 7b Mgr. Veselá Věra 226 803 843 veselav@zsmilicov.cz
2a Mgr. Kučerková Charlota kucerovach@zsmilicov.cz 226 803 845 7c Mgr. Černá Šárka 226 803 813 cernas@zsmilicov.cz
2b Ferencová Hana ferencovah@zsmilicov.cz 226 803 845 8a Mgr. Stehlíková Viera 226 803 817 stehlikovav@zsmilicov.cz
2c Mgr. Vlasáková Helena vlasakovah@zsmilicov.cz 226 803 845 8b Mgr. Janda Štěpán 226 803 851 jandas@zsmilicov.cz
2d Mgr. Hlubková Irena hlubkovai@zsmilicov.cz 226 803 845 9a Ing. Závodská Hana 226 803 816 zavodskah@zsmilicov.cz
2e Mgr. Podoláková Miroslava podolakova@zsmilicov.cz 226 803 845 9b PhDr.etMgr. Součková Jana 226 803 821 souckovaj@zsmilicov.cz
3a Mgr. Svobodová Ivana svobodovai@zsmilicov.cz 226 803 842
3b Mgr. Stratílková Leona stratilkova@zsmilicov.cz 226 803 841
3c Mgr. Jasanská Marie jasanskam@zsmilicov.cz 226 803 813 NETŘÍDNÍ UČITELÉ
3d Bc. Friedová Kateřina friedovak@zsmilicov.cz 226 803 841
3e Mgr. Nehonská Erika nehonskae@zsmilicov.cz 226 803 845 Mgr. Blahout Jiří 226 803 843 blahoutj@zsmilicov.cz
4a Mgr. Jandová Lenka jandoval@zsmilicov.cz 226 803 822 Bc. Čečák Michal 226 803 852 cecakm@zsmilicov.cz
4b Vašková Jarmila vaskovaj@zsmilicov.cz 226 803 822 Mgr. Havlíček Karel 226 803 852 havlicekk@zsmilicov.cz
4c Hlaváčová Lena hlavacoval@zsmilicov.cz 226 803 842 Ing. Chvátalová Nataša 226 803 822 chvatalovan@zsmilicov.cz
4d,5d Mgr. Hubková Hana hubkovah@zsmilicov.cz 226 803 845 Mgr. Malíková Hana 226 803 820 malikovah@zsmilicov.cz
5a Mgr. Nová Lucie noval@zsmilicov.cz 226 803 815 Mgr. Mejdřická Lenka 226 803 820 mejdrickal@zsmilicov.cz
5b Mgr. Maříková Daniela marikovad@zsmilicov.cz 226 803 819 Bc. Roskot Michal 226 803 852 roskotm@zsmilicov.cz
5c Mgr. Zimmelová Libuše zimmeloval@zsmilicov.cz 226 803 818 Mgr. Sláma Alois 226 803 817 slamaa@zsmilicov.cz
Mgr. Smejkalová Magda 226 803 813 smejkalovam@zsmilicov.cz
Mgr. Šperling Jan 226 803 815 sperlingj@zsmilicov.cz
Mgr. Tabareliová Dana 226 803 818 tabarelliovad@zsmilicov.cz
Vyroubal Martin 226 803 821 vyroubalm@zsmilicov.cz

Školní družina        603 317 873        sd@zsmilicov.cz

Na škole působí 12 oddělení ŠD pro 1. - 3. ročník.


V letošním školním roce je družina určena pro žáky 1. - 3. tříd, jsou rozděleni do 12 oddělení a je zapsáno celkem 340 dětí. Pro 52 žáků 4. tříd je otevřen školní klub.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné, hudební výchově a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití ať už v tělocvičně nebo na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.

Poplatek za školní družinu činí 350.-Kč měsíčně

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.00 hodin

Školní klub je v provozu od 13,00 do 16,00 hodin


Oddělení školní družiny Třídy Počet žáků Vychovatelka
1 2.C 25 Šárka Zítková
2 1.A 27 Alena Pittauerová
3 2.A,D 27 Ivanka Krejčová
4 2.B,D 27 Hana Kuncířová
5 1.B 28 Hana Šedivá
6 1.D 27 Miroslava Hajdovská
7 1.E,3.E 29 Helga Havlová
8 3.B,D 31 Mgr. Anna Hrubá
9 3.A,D 30 Pavlína Štěpničková
10 2.E,D 30 Kateřina Šedivá
11 1.C 27 Anna Ženíšková
12 3.C,E 29 Vlasta Richterová
školní klub 4.A,B,C,D 52 Marcela Porubová


Školní psycholožka

Školní psycholožka Mgr. Milena Nováková Tel.: 602 641 571 má konzultační hodiny každý čtvrtek od 13,30 do 16,00 hodin v zasedací sborovně.

Kontakty na sportovní oddíly působící na naší škole

  • Volejbalová škola                              p. Josef Farmačka     Tel. 774 202 019
  • Tenisová škola TALLENT                    p.Roman Spousta      Tel. 224 815 871
  • Florbal                                               p.Vogl      Tel. 605 527 836
  • JUDO                                                 p. Banszel      Tel. 603 181 081
  • Atletika JM                                         p.Ing.Vl.Kučera    e-mail: kucera1955@gmail.com

Ostatní kroužky

  • Věda nás baví                                  Mgr.Anna Vrbová      Tel. 724 233 543
  • Šachový kroužek                                p. Pavel Vávra      Tel. 777 145 620
  • Keramika                                            pí Kratochvílová      Tel.: 739 077 514

Hledat

NAVRCHOLU.cz