Kroužky

Florbal

Náš klub pořádá na školách na Jižním městě a v Horních Měcholupech kroužky Sportovní přípravky a Florbalu.
Na kroužcích se věnujeme obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností, fyzické přípravě. Nabízíme dětem vhodné podmínky pro jejich rozvoj. Některé vlastnosti a dovednosti se již později nedají dobře rozvinout. Je škoda propást příležitosti, které se nedají vrátit. Vše je vedeno zábavnou formou tak, aby děti získaly k pohybu pozitivní vztah a byl pro ně radostí a potřebou.

Časový rozvrh

Kroužky pro děti: Florbalový kroužek

ZŠ K Milíčovu, pátek 13,30 – 14,15 pro 1. až 2. třídu, od 7.10.

ZŠ K Milíčovu, pátek 14,25 – 15,10 pro 3. až 5. třídu, od 7.10.

Kroužky pro děti: Sportovní přípravka

ZŠ K Milíčovu, PÁTEK 13,30 – 14,15 od 7.10.

ZŠ K Milíčovu, PÁTEK 14,25 až 15,10 hod (3. až 5. třída)

Pozn.: kroužek se otevírá při počtu 10 dětí a více

Kontakt

Miroslav Vogl

tel.: 605527836

e-mail:  info@101sportovni.cz

www.101sportovni.cz

Věda nás baví

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy, zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let. Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

*** KURZ KRESBY A MALBY ***

Zaměřeno na rozvoj dětské tvořivosti.
Klade důraz na projevy dětských emocí, představivosti a fantazie.

Středa:  14:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek: 14:00 – 15:00 hodin

Kurz se koná v prostorách školy ZŠ K Milíčovu. Družinové děti vyzvedneme ve družince a vrátíme zpět.
Cena 1000,-Kč /říjen – leden/ platba převodem na účet 2100666669/2010 nejpozději 3 dny před konáním kroužku.

Odkaz na naše webové stránky: www.atelierproradost.cz

Rock´n´roll club Alpha

Vážení rodiče a miléděti. V letošním roce opět otevíráme kroužek rock´n´rollu na Vaší škole. Hlásit se můžete  na mailové addrese, na tel. čísle uvedeném níže nebo přijít přímo na hodinu. Do předmětu prosím napište ALPHA mil.2016.

Kurzy otevíráme pro děti od 1. do 5. třídy.

Termín zahájení je 20.9.2016.

Veškeré informace budeme zasílat mailem na Vaše mailové adresy.

Časový rozvrh

Úterý 13.30 – 14:30 v tělocvičně

Cena

pololetí: 650 Kč

celý rok: 1 200Kč

Kontakt

Telefon: 603 209 583

E-mail: gabahais@gmail.com

Web: http://www.rnralpha.cz/