Školní družina

Školní rok 2016 – 2017

V letošním školním roce je družina určena pro žáky 1. – 3. tříd, jsou rozděleni do 13 oddělení a je zapsáno celkem 342 dětí. Pro 50 žáků 4. tříd je otevřen školní klub.
Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme na rozvíjení dovedností a vědomostí v pracovní, výtvarné, hudební výchově a především se snažíme dětem zajistit dostatek pohybu a sportovního vyžití ať už v tělocvičně nebo na školním hřišti, na zahradě, případně při vycházkách do okolí školy a Milíčovského lesa.

Poplatek za školní družinu činí 350.-Kč měsíčně

Provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 a od 11.40 do 17.30 hodin

Školní klub je v provozu od 12,30 do 16,00 hodin

Oddělení školní družiny Třídy Vychovatelka Umístění
1 2.C Šárka Zítková Pavilon II.
2 1.A Alena Pittauerová Pavilon I.
3 2.A Ivanka Krejčová Pavilon II.
4 2.B, 3.D Hana Kuncířová Pavilon II.
5 1.D Hana Šedivá Pavilon I.
6 1.B Miroslava Hajdovská Pavilon I.
7 1.E,3.E Helga Havlová Pavilon II.
8 3.C  Sváková Petra Pavilon II.
9 3.B Pavlína Štěpničková Pavilon I.
10 2.E,3.E, 4.E Kateřina Šedivá Pavilon II.
11 1.C Anna Ženíšková Pavilon I.
12 2.D, 3.D Petra Šedivá Pavilon II.
13 3.A Kejaková Hana Pavilon I.
školní klub 4.A,B,C,D,E  Marcela Porubová Přízemí pavilonu I.